Ontheffing Wet natuurbescherming

13/09/2017

In het gedeelte van het bos dat op het toekomstige bouwterrein nog aanwezig is leven hazelwormen. De hazelworm is een beschermde diersoort. Het leefgebied van de hazelwormen mag dan ook niet zomaar worden verstoord. In 2016 heeft de Gemeente Soest daarom een ontheffing aangevraagd bij de Rijksoverheid. Tegen alle verwachtingen in is deze ontheffing vooralsnog niet verleend. Wat betekend dat op dit moment geen werkzaamheden op het terrein uitgevoerd kunnen worden. Het besluit om de ontheffing niet te verlenen berust, aldus de gemeente, op een misverstand. Naar verwachting wordt de ontheffing binnenkort alsnog verleend. Helaas weten wij nog niet wanneer. Meer informatie hierover staat aangegeven in de infomail van de gemeente Soest die maandag is verstuurd.